Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów RODO od dnia 25 maja 2018 roku została zaktualizowana Polityka prywatności (w tym dotycząca tzw. Cookies). Przedstawiamy aktualną wersją tego dokumentu i prosimy o jego akceptację.

1.Administratorem danych osobowych jest:
ProVendo – Robert Bukowski
Nowa Długowola 21
05-610 Goszczyn
NIP 7972056150
Regon 362990858
adres e-mail: biuro@provendo.com.pl

2. Cel przetwarzania danych osobowych:
– realizacja usług znajdujących się w ofercie Administratora

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
– Państwa zgoda
– konieczność wykonania umowy, której są Państwo stroną
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– prawnie uzasadniony interes Administratora lub podmiotu trzeciego

4. Odbiorcy danych:
Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
– zaufanym podmiotom, które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. wykonanie usługi na Państwa rzecz jako „podwykonawca” , wystawienia faktur itp.)
– biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu księgowości
– kancelariom prawnym,
– podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
– innym podmiotom, na Państwa życzenie lub po uzyskaniu od Państwa odrębnej zgody.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

5. Okres przechowywania danych zależy od:
– wymogów wynikających z przepisów prawa np. przepisów prawa podatkowego
– okresu, przez jaki są świadczone Państwu usługi
– okresu, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora (np. termin dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem i korzystaniem z oferowanych przez Administratora usług)
– czasu trwania udzielonej przez Państwa zgody

6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
– dostęp do treści swoich danych osobowych
– sprostowania danych
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
– przeniesienia swoich danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wszelkie Państwa żądania w powyższym zakresie przyjmujemy za pośrednictwem:
– poczty elektronicznej
– poczty tradycyjnej
– telefonicznie

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.


W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: