Generator certyfikatów PDF


Stworzyłem mechanizm, który generuje certyfikaty w formacie PDF dla uczestników wydarzenia.